Výměna certifikační autority pro SSL certifikáty webů

Dne 5. 10. 2009 byla provedena změna podepisování SSL certifikátů pro webové stránky. Školní certifikační autorita byla nahrazena TERENA Certificate Service. Díky tomu jsou certifikáty důvěryhodné bez nutnosti importu klíče školní CA.