S novou verzí PHP nové funkcionality!

Při přechodu na verzi PHP 5.2.9 byl zvětšen počet podprovaných PHP rozšíření na našem serveru. Přibyla podpora vylepšené práce s MySQL databází v podobě modulu Mysqli a nově lze používat i bezpečnostní rozšíření Mcrypt