Webhosting na VŠE

Vítejte na stránkách webhostingu na VŠE. Tento server slouží pro umístění www stránek útvarů školy (kateder, pracovišť, center, atp.) a osobních stránek uživatelů, které vyžadují aktivní skriptování (PHP), příp. databázi.