Analýza a návrh informačních systémů
Žádejte u Vašeho knihkupce

nebo

si ji objednejte přímo v nakladatelství
Ekopress