Projektování informačních systémů
přednášky v obrazech - Business System Planning

BSP - přehled

BSP - reálná versus technická struktura organizace

BSP - informační kříž