modelio
This course is supported by the Modelio modelling environment.

Informační modelování organizací (IMO) 2018 PS (ke dni 17.9.2018)


přednáška ve čtvrtek, 12:45 - 14:15, RB 212

Wk
Den
Přednáška
Cvičení (obsah a termíny budou upřesněny cvičícím)
1

20.9.2018

ÚVOD- IMO v kontextu výuky oboru Informatika, vzpomínky na 215ku:
- principy mtdk (modelování. P3A. Top-Down vs. Bottom-Up. Historie), životní cyklus IS
- procesní vs. funkční vs. objektový model
Úvod do procesů – procesní řízení, BPR a procesní analýza
1. Vstupní seznamovací test
2. Organizace cvičení
3. Příprava projektu (podnikatelský záměr. zadání a organizace projektu (role. úkoly))
2
27.9.2018
Děkanský den
1. Veřejné vyhodnocení testu
2. Příprava zahájení projektu (upřesnění projektu. vybudování infrastruktur (organizace. technol.systému) a příprava nástrojů řízení projektu a vývoje IS )
3
4.10.2018 METODY ANALÝZY - GLOBÁLNÍ ANALÝZA
- Business System Planning 
Příprava zahájení projektu (upřesnění projektu. vybudování infrastruktur (organizace. technol.systému) a příprava nástrojů řízení projektu a vývoje IS )
4
11.10.2018 PROCESNÍ MODELY A JEJICH UŽITÍ
Řízení výkonnosti (ABC, VBM, BSC)
Podniková architektura (TOGAF/ArchiMate)
Představení komplexních přístupů k modelu reality (ARIS, ArchiMate, MMABP)
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
- prezentace bussiness a infční strategie
- upřesnění projektu. procedury. infrastruktura. rozdělení úkolů....
5
18.10.2018 METODY ANALÝZY - PROCESNÍ ANALÝZA
- Procesní analýza a BPR, místo procesů ve vývoji IS
- Principy, pravidla, postup procesního modelování. globální versus detailní model procesů
Práce v projektu
6
25.10.2018 MMABP  Globální analýza
- Procesní mapa, procesy a funkční celky,
- Diagram tříd a konceptuální modelování
Práce v projektu
7 1.11.2018 MMABP  Detailní analýza
- Procesní kroky a aktivity
- Životní cykly objektů
KONTROLNÍ DEN
- business model
- globální dekompozice systému
- globální objektový model
8
8.11.2018 MMABP  Detailní analýza
práce s úrovní detailu v diagramech
DFD a jeho vztah k modelu reality

Práce v projektu
9
15.11.2018 MMABP - KONSISTENCE MODELŮ
- co obnáší konsistence modelů. smysl a účel
- životní cykly objektů versus business procesy
- detailní konzistence procesního a objektového modelu

Práce v projektu
10
22.11.2018 EXKURZE DO SPECIFIK PROCESNÍCH MODELOVACÍCH JAZYKŮ
BPMN 2.x, UML diagram aktivit, EEPC, ArchiMate
Práce v projektu
11
29.11.2018
METODY ANALÝZY - FUNKČNÍ ANALÝZA (Edward Yourdon)
- technika návrhu funkčního modelu (Event Partitioning Approach)
2. KONTROLNÍ DEN
- detailní dekompozice systému
- detailní OM. modely související a DFD
- konzistence návrhu systému
- plán designu a implementace systému
12
6.12.2018 Test - nástroje analýzy Dokončovací práce
13
13.12.2018 ROLE BUSINESS PROCESŮ VE VÝVOJI IS - SHRNUTÍ:
- Retrospekce procesního modelování: technika, intencionalita business procesu, stavy procesu a procesní vzory.

- Informační systém procesně řízené organizace.
KONEČNÉ PŘEDÁNÍ VÝSLEDKU A UKONČENÍ PROJEKTU
Závěrečné shrnutí
Rozloučení
Pozn. Průběžné změny vyhrazeny