modelio
This course is supported by the Modelio modelling environment.

Informační modelování organizací (IMO) 2018 JS (ke dni 12.2.2018)


přednáška v úterý, 16:15 - 17:45, SB 409

Wk
Den
Přednáška
Cvičení (obsah a termíny budou upřesněny cvičícím)
1

13.2.2018

ORGANIZACE SEMESTRU. projekt. organizace cvičení
ÚVOD- IMO v kontextu výuky oboru Informatika, vzpomínky na 215ku:
- principy mtdk (modelování. P3A. Top-Down vs. Bottom-Up. Historie)
- životní cyklus IS
- procesní vs. funkční vs. objektový model
1. Vstupní seznamovací test
2. Organizace cvičení
3. Příprava projektu (podnikatelský záměr. zadání a organizace projektu (role. úkoly))
2
20.2.2018 METODY ANALÝZY - GLOBÁLNÍ ANALÝZA
- Business System Planning
1. Veřejné vyhodnocení testu
2. Příprava zahájení projektu (upřesnění projektu. vybudování infrastruktur (organizace. technol.systému) a příprava nástrojů řízení projektu a vývoje IS )
3. Test sociálního chování
3
27.2.2018 METODY ANALÝZY - PROCESNÍ ANALÝZA I
- Procesní analýza a BPR, místo procesů ve vývoji IS
- principy. pravidla. postup procesního modelování. globální versus detailní model procesů
- globální model procesů - Eriksson-Penkerova notace
Příprava zahájení projektu (upřesnění projektu. vybudování infrastruktur (organizace. technol.systému) a příprava nástrojů řízení projektu a vývoje IS )
4
6.3.2018 METODY ANALÝZY - PROCESNÍ ANALÝZA II
- technika modelování postupu procesu
- jazyk BPMN a jeho použití k modelování postupu procesu
ZAHÁJENÍ PROJEKTU
- prezentace bussiness a infční strategie
- upřesnění projektu. procedury. infrastruktura. rozdělení úkolů....
5
13.3.2018 METODY ANALÝZY - DATOVÁ A OBJEKTOVÁ ANALÝZA
- datová analýza a konceptuální modelování. technika normalizace datových struktur
- OM a OO principy
- UML a nástroje OM
- objektová analýza a OM versus datová analýza a ERD
Práce v projektu
6
20.3.2018 METODY ANALÝZY - OBJEKTOVÁ ANALÝZA II
- dynamika objektů a vztahy mezi konceptuálními modely
- STD a životní cykly objektů
Práce v projektu
7 27.3.2018 METODY ANALÝZY - FUNKČNÍ ANALÝZA (Edward Yourdon)
- funkční analýza a její role v návrhu IS
- Data Flow Diagram
KONTROLNÍ DEN
- business model
- globální dekompozice systému
- globální objektový model
8
3.4.2018  METODY ANALÝZY - FUNKČNÍ ANALÝZA (Edward Yourdon)
- technika návrhu funkčního modelu (Event Partitioning Approach)
Práce v projektu
9
10.4.2018 METODY ANALÝZY - KONSISTENCE MODELŮ
- co obnáší konsistence modelů. smysl a účel
- životní cykly objektů versus business procesy

- detailní konzistence procesního a objektového modelu
- strukturální konsistence
Práce v projektu
10
17.4.2018 ROLE BUSINESS PROCESŮ VE VÝVOJI IS - SHRNUTÍ:
- Retrospekce procesního modelování: technika, intencionalita business procesu, stavy procesu a procesní vzory.
- Úrovně
abstrakce procesu a jejich role v budování procesně řízené organizace  a její infrastruktury (vztahy procesních modelů k ostatním modelům).
- Informační systém procesvě řízené organizace.
Práce v projektu
11
23.4.2018 Test - nástroje analýzy 2. KONTROLNÍ DEN
- detailní dekompozice systému
- detailní OM. modely související a DFD
- konzistence návrhu systému
- plán designu a implementace systému
12
1.5.2018 Státní svátek
Dokončovací práce
13
8.5.2018 Státní svátek
KONEČNÉ PŘEDÁNÍ VÝSLEDKU A UKONČENÍ PROJEKTU
Závěrečné shrnutí
Rozloučení
Pozn. Průběžné změny vyhrazeny