Příklad použití Event Partitioning Approach 
případová studie Autoservis


Zadání
Seznam událostí
Výsledný ERD
Výsledný DFD - kontext
Výsledný DFD - 1.část
Výsledný DFD - 2.část