Literatura k předmětu Informační modelování organizací


Základní

ŘEPA, Václav. Procesně řízená organizace 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 304 s. ISBN 978-80-247-4128-4.
ŘEPA, Václav, aj. Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha : Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.

Doplňková

ŘEPA, Václav, aj. Metodika vývoje informačního systému s pomocí nástroje Power Designer. 1. vyd. Praha : Sybase, 2006. 186 s.