Výuka

VÝUKA

Výuka v Malajsii

Tato sekce je věnovaná především mým studentům a diplomantům, kteří zde mohou najít snad užitečné informace.

Jsou zde stránky věnované vyučovaným předmětům, kde během semestru průběžně zveřejňuji slides a doplňující či podpůrné materiály k výuce.

Druhý oddíl věnuji mým diplomantům (či zájemcům o DP či BP pod mým vedením), pro které je zde sekce "Vedení DP". Kromě obecného úvodu a seznamu témat DP uveřejňuji i obzvláště kvalitní práce, které jsem vedl či oponoval.

V neposlední řadě také prostřednictvým těchto stránek zveřejňuji i své aktuální KONZULTAČNÍ HODINY

BIVŠ

Pro studenty 2bx-IT zde zveřejňuji registrační formulář, který mi obratem vyplňte.
Já vás na základě toho pozvu do skupiny na Google http://groups.google.com/group/bivs-zakladyinformatiky
kam se zaregistrujete !!! a nahrajete finální verzi svých prezentací a podpůrných .DOC materiálů.

Nalezená stáda krav

Nalézání nových stád krav je již zastaveno, všem kteří mi poslali souřadnice děkuji, nyní se zpracovávají. Všechna nalezaná jsem zanesl do mapy a máte je k dispozici na následujících odkazech ...
  • KMZ soubor se stády krav (Google Earth nutný)
  • Sdílená mapa na Goolge Maps