FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ondřej Machek

machek_tn

Ondřej Machek je odborný asistent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, vedoucí Centra vědy a výzkumu FPH a šéfredaktor časopisu Central European Business Review. Studoval podnikovou ekonomiku a management na Fakultě podnikohospodářské VŠE, výpočetní techniku na Fakultě elektrotechnické ČVUT a matematiku a finanční studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Mezi jeho odborné zájmy patří síťová odvětví a ekonomická regulace, family business, a matematická ekonomie.

Výuka

Na VŠE učím předměty

Aktuální konzultační hodiny naleznete na InSIS.

Bakalářské a diplomové práce

Preferované zaměření

 • Family business (rodinné podnikání), copreneurship (manželské firmy)

  • Rozdíly ve výkonnosti, ve financování, internacionalizaci, vztahu k riziku, strategickém řízení…
  • Více informací
 • Ekonomika síťových odvětví, regulace v energetice

  • Nejlépe zahraniční firmy (Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko…)
  • Více informací
 • Metaanalýza existujících teorií v oblasti strategie

 • Regresní analýza: vztahy mezi veličinami v oblasti podnikové strategie, finanční výkonnosti… Volba konkrétního tématu je k diskuzi.

 • Strategická analýza

Vítám zejména výzkumně orientovaná témata. Téma "Finanční analýza společnosti XY" již není možné akceptovat.

Závěrečná práce by měla přinést nové poznatky, nikoliv duplikovat to, co už někdo jiný zkoumal. Před výběrem tématu si, prosím, zjistěte, zda už dané téma (např. ekonomickou analýzu identické firmy) někdo neřešil. V případě, že ano, je nutné zvolit si jiné téma.

Tipy pro zpracování závěrečných prací

Je nutné počítat s tím, že na závěrečné práci bude potřeba pracovat průběžně, ne několik týdnů před odevzdáním. V případě "odkládání na poslední chvíli" nemohu poskytnout zpětnou vazbu a také se tento postup negativně projeví na kvalitě a tedy i na hodnocení práce.

Již před začátkem psaní práce je vhodné mít připravenou zamýšlenou strukturu, podle které bude autor/ka postupovat. Práci usnadní od začátku připravené formátování a konzistentní způsob citací. Fakulta podnikohospodářská oficiálně doporučuje pouze citační normu APA.

Nedoporučuji používat poznámky pod čarou (nejlépe vůbec nepoužívat, rozhodně ne k citování).

Je nutné používat i zahraniční literaturu a citovat původního autora díla, nikoliv toho, kdo už ho jednou citoval (příklad: popisujete-li Altmanův model, je nutné citovat Altmanův článek, ne učebnici finanční analýzy). Vzorce je vhodné číslovat a používat Editor rovnic 3.0 v MS Word.

Výzkum

Zaměření

 • Family business
 • Regulace síťových odvětví a její dopad na mikrosféru, cenová regulace, benchmarking
 • Indexní analýza, měření produktivity a efektivity procesů, firem, odvětví a veřejných služeb, mezinárodní srovnání výstupu a produktivity
 • Modelování finanční stability a křehkosti subjektů finančního trhu, finanční regulace a analýza všeobecné rovnováhy
 • Matematické metody v ekonomii

Vědecké projekty

 • Projekt GAČR s dobou řešení 2017-2019 – Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví
 • Projekt GAČR s dobou řešení 2017-2019 – Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup
 • Projekt IGA VŠE "Rodinné firmy v ČR – výkonnost, správa, nástupnictví" (2015-2017)
 • Projekt IGA VŠE "Sektorová analýza rodinných firem v České republice" (2014-2015)
 • Mezifakultní projekt IGA VŠE "Měření ekonomické efektivnosti oborů agropotravinářského komplexu s využitím indexů produktivity"
 • Projekt IGA VŠE "Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost"
 • Projekt TAČR "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin"
 • Projekt IGA2 VŠE "Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému"(2012-2013)
 • Projekt IGA2 VŠE "Role zákazníků v českých firmách" (2012-2013)
 • Projekt IGA VŠE "Regulace energetických firem v regionu střední Evropy a možnosti jejího zlepšení" (2011-2012)
 • Komerční výzkumný projekt pro RWE GasNet – Využití benchmarkingu produktivity pro měření výkonnosti regionálních distributorů plynu (2012-2013)

Publikace

Články v recenzovaných časopisech:

Knižní monografie:

 • MACHEK, Ondřej. Rodinné firmy. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-638-8.

Knižní monografie – příspěvky:

 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Specifika síťových odvětví a dopad regulace do výkonnosti firem. In: KISLINGEROVÁ, Eva a kol.: Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky. Praha: C. H. Beck, 2014, pp. 119-138. ISBN 978-80-7400-537-4.

Skripta:

 • SCHOLLEOVÁ, Hana, MACHEK, Ondřej. Kvantitativní nástroje pro Arts management. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2025-4.
 • MACHEK, Ondřej, MACHEK, Martin. Essentials of Business Economics: Exercises. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1925-8.

Články ve sbornících z konference:

 • STAROSTOVÁ, Adriana, MACHEK, Ondřej. Corporate Social Responsibility of Czech Family Firms. In: ČULÍK, M. (ed.) Managing and Modelling of Financial Risks. 8th International Scientific Conference, 5. – 6. 9. 2016. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016, pp. 256-264. ISBN 978-80-248-3994-3.
 • MACHEK, Ondřej, VOTAVOVÁ, Petra, HNILICA, Jiří. Are Czech Family Firms Different from Non-family Firms? In: ČULÍK, M. (ed.) Financial Management of Firms and Financial Institutions: 10th International Scientific Conference Proceedings. Ostrava, 7.9.-8.9.2015. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015, s. 686-693. ISBN 978-80-248-3865-6.
 • MACHEK, Ondřej, POKORNÝ, Tomáš, HNILICA, Jiří. Are Couple-run Companies Financially Different from Family-run Firms? Empirical Evidence from the Czech Republic. In: Proceedings of the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Genoa, 17.9.2015-18.9.2015. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, s. 441-448.
 • MACHEK, Ondřej, KOLOUCHOVÁ, Daniela, HNILICA, Jiří. Identifying Family Businesses: The Surname Matching Approach. In: BULUCEA, A. (ed.). Recent Advances in Environmental and Earth Sciences and Economics. Zakynthos, 16.7.2015 – 20.7.2015. Montclair, NJ: INASE, 2015, s. 96-100. ISBN 978-1-61804-324-5.
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří, KOLOUCHOVÁ, Daniela. The Impact of Family Control on Profitability, Leverage and Liquidity: Evidence from the Czech Manufacturing Industry. In: PASTUZSKOVÁ, E. et al. (eds) Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice, 23. – 24. 4. 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, pp. 883-892. ISBN 978-80-7454-482-8.
 • MACHEK, Ondřej, SMRČKA, Luboš, STROUHAL, Jiří. How to Predict Potential Default of Cultural Organizations? In: PASTUZSKOVÁ, E. et al. (eds) Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice, 23. – 24. 4. 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, pp. 893-902. ISBN 978-80-7454-482-8.
 • HNILICA, Jiří, MACHEK, Ondřej, HANUŠKA, Martin. The Significance and Profile of Large and Medium- Sized Family Businesses in the Czech Republic. In: ČULÍK, M. (ed.) Managing and Modelling of Financial Risks. 7th International Scientific Conference, 8. – 9. 9. 2014. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014, pp. 256-264. ISBN 978-80-248-3631-7.
 • MACHEK, Ondřej, SCHOLLEOVÁ, Hana. Výuka elementární matematiky pro posluchače s rozdílnými vstupními znalostmi na oboru Arts management na VŠE. In: VONDROVÁ, N. (ed.) Dva dny s didaktikou matematiky 2014. 13. – 14. 2. 2014, Praha: Univerzita Karlova v Praze. ISBN 978-80-7290-801-1.
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Do Family Firms Use Less Debt than Other Firms? Empirical Evidence from the Czech Medium and Large Companies. In: BATZIAS, F., MASTORAKIS, N. E., GUARNACCIA, C. (ed.). Recent Advances in Energy, Environment and Financial Planning. Florence, 22.11.2014 – 24.11.2014. Athény : WSEAS Press, 2014, s. 232–236. ISBN 978-960-474-400-8. ISSN 2227-4588.
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Is Substantial Family Influence a Good Measure of Family Involvement? Evidence from the Czech Republic. Proceedings of 7th Asia-Pacific Business Research Conference, 25 – 26 August 2014, Bayview Hotel, Singapore ISBN: 978-1-922069-58-0.
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Productivity Benchmarking in Incentive Regulation of Public Utilities: Evidence from Czech Gas Utilities and Implications for Post-Communist Countries. In: BRETON, Julia Griselda Ceron, QUARTIERI, Poseph, GUIDA, Michele, GUIDA, Domenico, GUARNACCIA, Claudio (ed.). Latest Trends in Energy, Environment and Development. Salerno, 03.06.2014 – 05.06.2014. Athény : WSEAS Press, 2014, s. 315–320. ISBN 978-960-474-375-9. ISSN 2227-4359.
 • MACHEK, Ondřej, ŠPIČKA, Jindřich. Multifactor Productivity, Financial Performance and Economic Value Added of Agriculture in the Czech Republic after the Economic Crisis. In: BRETON, Julia Griselda Ceron, QUARTIERI, Poseph, GUIDA, Michele, GUIDA, Domenico, GUARNACCIA, Claudio (ed.). Latest Trends in Energy, Environment and Development. Salerno, 03.06.2014 – 05.06.2014. Athény : WSEAS Press, 2014, s. 191–19. ISBN 978-960-474-375-9. ISSN 2227-4359.
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. International Experience with Productivity Benchmarking in the Regulation of Public Utilities. Ostrava, 9. – 10. 9. 2013. In: Financial Management of Firms and Financial Institutions: 9th International Scientific Conference Proceedings. ISBN 978-80-248-3172-5.
 • MACHEK, Ondřej, BRABEC, Martin, HNILICA, Jiří. Measuring Performance Gaps Between Family and Non-Family Businesses: A Meta-Analysis of Existing Evidence. Chocin, Indie, 25.-27. 7. 2013. In: Proceedings of ARC 2013 International Conference on Applied Research in Business, Management, Economics and Finance. ISBN 9780989515009.
 • MACHEK, Ondřej, ŠPIČKA, Jindřich. Estimating Total Factor Productivity of Agricultural Sector Based on Firm-Level Accounting Data . Dubrovnik, 25-27. 6. 2013.  In: 1st International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications (MATREFC '13). Athény: WSEAS press. ISBN 978-960-474-306-3.
 • MACHEK, Martin, MACHEK, Ondřej. A Sales Growth Model for Small Enterprises . Dubrovnik, 25-27. 6. 2013.  In: 1st International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications (MATREFC '13). Athény: WSEAS press. ISBN 978-960-474-306-3.
 • MACHEK, Ondřej, ILTIS, Martin, HNILICA, Jiří. Měření produktivity síťových odvětví a možnosti aplikace TFP v zemědělství. Praha, 26. 10. 2012. In: Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1893-0.
 • NOWAK, Ondřej, MACHEK, Ondřej. Forecasting Price Changes Under TFP Based Incentive Regulation. Zlín, 20-22. 9. 2012.  In: Advances in Economics, Risk Management, Policital and Law Science. Athény: WSEAS press. ISBN 978-1-61804-123-4.
 • MACHEK, Ondřej. Benchmarking Total Factor Productivity in the Regulation of Natural Gas Distribution. Thessaloniki 24-25. 9.2012. In: Infusing Research and Knowledge in South-Eastern Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre, 2012. ISBN 978-960-9416-05-4.
 • MACHEK, Martin, MACHEK Ondřej. Business Growth Model for SME – Case of Premium Hairdressing Services. Lisbon  9.-12. 8. 2012. In: Proceedings of the 3rd International Academic Conference IISES. Praha: IISES, 2012. ISBN 978-80-905241-2-5.
 • MACHEK, Ondřej. Data Issues in Total Factor Productivity Benchmarking: A Central European PerspectiveOradea 25-26.05.2012. In: Conference Proceedings “European Integration – New Challenges EINCO 2012”, 8th Edition. Oradea : University of Oradea Publishing House, 2012. ISBN 978-606-10-0521-5.
 • MACHEK, Ondřej. Performance-based regulation of energy utilities in Central Europe and Baltic states. Piraeus 27.9.-1.10.2011. In: International Conference on Applied Business and Economic. Piraeus : International Strategic Management Association, 2011. ISSN 1108-2976.
 • MACHEK, Ondřej. Monitoring Financial Indicators of Energy Utilities An Example of Central European Energy Distribution Companies. Lyon 30.06.2011. In : Trends in International Business. Lyon, 2011.
 • MACHEK, Ondřej. Regulatory Benchmarking in Central Europe: Actual Practice and Possibilities of Development for the Energy Sector. Oradea 27-28.05.2011. In: Conference Proceedings “European Integration – New Challenges”, 7th Edition. Oradea : University of Oradea Publishing House, 2011. ISBN 978-606-10-0149-1.
 • MACHEK, Ondřej. Srovnání energetických regulačních orgánů ve střední Evropě. In: Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011. Nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2011, s. 227–234. ISBN 978-80-225-3195-5.
 • MACHEK, Ondřej. Metodologické problémy hodnocení efektů regionální politiky EU. Praha Bratislava 29.04.2010. In: TAUŠER, Josef, KRAJČÍK, Daniel (ed.). Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. Praha : Oeconomica, 2010, s. 249–254. ISBN 978-80-245-1583-0.
 • MACHEK, Ondřej, MACHEK, Martin. Global Strategy of L'Oréal Professional Products Division. Praha Lyon 24.06.2010. In: Trendy v mezinárodním podnikání. Praha : Oeconomica, 2010, s. 136–150. ISBN 978-80-245-1404-8.

Abstrakty ve sbornících z konference:

 • ŠPIČKA, Jindřich, MACHEK, Ondřej. The Regional Efficiency of Specialist Milk Producers in the EU. In: International Scientific-Practical Conference Economics and Management Science & Studies – Innovative Solutions. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2014. ISBN 978-9955-481-45-4.
 • MACHEK, Ondřej. Data Issues in Total Factor Productivity Benchmarking: A Central European Perspective. Oradea 25-26.05.2012. In: Abstracts Proceedings “European Integration – New Challenges EINCO 2012”, 8th edition. Oradea : University of Oradea Publishing House, 2012. ISSN 1844 – 5519.
 • MACHEK, Ondřej. Regulatory Benchmarking in Central Europe: Actual Practice and Possibilities of Development for the Energy Sector. Oradea 27-28.05.2011. In: Abstracts Proceedings “European Integration – New Challenges”, 7th edition. Oradea : University of Oradea Publishing House, 2011. ISSN 1844 – 5519.

Příspěvky ve sbornících vědeckých prací:

Recenze:

 • MACHEK, Ondřej. Úpadek firem a etika managementu optikou sedmi smrtelných hříchů. Recenze publikace E. Kislingerové "Sedm smrtelných hříchů podniků. Úpadek a etika managementu", Praha, C.H.Beck, 2013. In: Politická ekonomie, roč. 62, č. 3, s. 432-424. ISSN 0032-3233.
 • MACHEK, Ondřej. Recenze publikace Alfreda E. Kahna „The Economics Of Regulation: Principles And Institutions“. Ekonomika a management, 2011, roč. 5, č. 1. ISSN 1802-8470.

Články v časopise – nerecenzované:

Kvalifikační práce:

 • MACHEK, Ondřej. Využití benchmarkingu souhrnné produktivity faktorů v cenové regulaci síťových odvětví. Disertační práce, VŠE v Praze, 2013.
 • MACHEK, Ondřej. Analyse de la pertinence du site de l'Université d''économie de Prague. Mémoire du stage, Université Jean-Moulin Lyon III, 2011.
 • MACHEK, Ondřej. Internacionální marketing firmy L'Oréal. Diplomová práce, VŠE v Praze, 2010.
 • MACHEK, Ondřej. Simulátor vnořovacích algoritmů. Diplomová práce, ČVUT v Praze, 2009.
 • MACHEK, Ondřej. Využití MATLABu při výpočtu spolehlivostních parametrů. Bakalářská práce, ČVUT v Praze, 2007.

Curriculum vitae

Přehled zaměstnání
2014 – dodnes Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, vedoucí Centra vědy a výzkumu
2013 – dodnes Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra strategie (dříve katedra podnikové ekonomiky),  odborný asistent
2014 – dodnes Central European Business Review, šéfredaktor
2012 – 2014

Central European Business Review, výkonný redaktor

2008 – dodnes

Vysoká škola ekonomická v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb, vývojář IT systémů
2005 – 2007 Skupina aplikované optiky, Katedra fyziky Fakulty stavební ČVUT, vědecko-technické výpočty a programování v MATLABu a C/C++
   
Vzdělání
2010 – 2013 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská (Ph.D.)
2010 – 2011 Université Jean-Moulin Lyon III (MBA)
2008 – 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská (Ing.)
2007 – 2009 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická (Ing.)
2007 Université de Metz, UFR Mathématiques, informatique, mécanique – půlroční stáž
2004 – 2007 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická (Bc.)
2000 – 2004 Gymnázium Botičská
   
Jazyky
Francouzština a angličtina plynně, němčina mírně pokročilý, ruština začátečník
   
Certifikáty apod.
2007 PSC1 (Prévention et securité civique), Thionville
2004 BAFA (Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur), Dijon

Další aktivity

 • Člen Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské (2015-2018)
 • Redaktor populárně-vědeckých článků (Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze)
 • Člen Jednoty českých matematiků a fyziků – sekce Česká matematická společnost
 • Člen České statistické společnosti
 • Matematické modelování v MATLABu (Skupina aplikované optiky, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
 • Oponentské posudky/vypracování recenzí pro: Technologickou agenturu ČR (TA ČR) – program ALFA a EPSILON, International Journal of Production Economics, The Annals of the University of Oradea – Economic Sciences, Ekonomika a management, European Academy of Management (EURAM), Prague Economic Papers.

Kontakt

Ondřej Machek
ondrej.machek@vse.cz

Místnost: RB325

Telefon:

+420 224 098 625

Katedra strategie
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 3
Praha 3