FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ondřej Machek

Ondřej Machek je docent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE. Studoval podnikovou ekonomiku a management na Fakultě podnikohospodářské VŠE, výpočetní techniku na Fakultě elektrotechnické ČVUT a matematiku na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity. Mezi jeho odborné zájmy patří síťová odvětví a ekonomická regulace, family business, zemědělská ekonomika, a matematická ekonomie.

ORCID: 0000-0003-3955-7853
ResearcherID: L-4203-2018

Výuka

Na VŠE učím předměty

Aktuální konzultační hodiny naleznete na InSIS.

Bakalářské a diplomové práce

Preferované zaměření

 • Family business (rodinné podnikání), copreneurship (manželské firmy)

  • Rozdíly ve výkonnosti, ve financování, internacionalizaci, vztahu k riziku, strategickém řízení…
  • Více informací
 • Ekonomika síťových odvětví, regulace v energetice

  • Nejlépe zahraniční firmy (Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko…)
  • Více informací
 • Metaanalýza existujících teorií v oblasti strategie

 • Regresní analýza: vztahy mezi veličinami v oblasti podnikové strategie, finanční výkonnosti… Volba konkrétního tématu je k diskuzi.

 • Strategická analýza

Vítám zejména výzkumně orientovaná témata. Téma "Finanční analýza společnosti XY" již není možné akceptovat.

Závěrečná práce by měla přinést nové poznatky, nikoliv duplikovat to, co už někdo jiný zkoumal. Před výběrem tématu si, prosím, zjistěte, zda už dané téma (např. ekonomickou analýzu identické firmy) někdo neřešil. V případě, že ano, je nutné zvolit si jiné téma.

Tipy pro zpracování závěrečných prací

Je nutné počítat s tím, že na závěrečné práci bude potřeba pracovat průběžně, ne několik týdnů před odevzdáním. V případě "odkládání na poslední chvíli" nemohu poskytnout zpětnou vazbu a také se tento postup negativně projeví na kvalitě a tedy i na hodnocení práce.

Již před začátkem psaní práce je vhodné mít připravenou zamýšlenou strukturu, podle které bude autor/ka postupovat. Práci usnadní od začátku připravené formátování a konzistentní způsob citací. Fakulta podnikohospodářská oficiálně doporučuje pouze citační normu APA.

Nedoporučuji používat poznámky pod čarou (nejlépe vůbec nepoužívat, rozhodně ne k citování).

Je nutné používat i zahraniční literaturu a citovat původního autora díla, nikoliv toho, kdo už ho jednou citoval (příklad: popisujete-li Altmanův model, je nutné citovat Altmanův článek, ne učebnici finanční analýzy). Vzorce je vhodné číslovat a používat Editor rovnic 3.0 v MS Word.

Výzkum

Vědecké projekty

 • Projekt GAČR s dobou řešení 2017-2019 – Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví
 • Projekt GAČR s dobou řešení 2017-2019 – Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup
 • Projekt IGA VŠE "Rodinné firmy v ČR – výkonnost, správa, nástupnictví" (2015-2017)
 • Projekt IGA VŠE "Sektorová analýza rodinných firem v České republice" (2014-2015)
 • Mezifakultní projekt IGA VŠE "Měření ekonomické efektivnosti oborů agropotravinářského komplexu s využitím indexů produktivity"
 • Projekt IGA VŠE "Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost"
 • Projekt TAČR "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin"
 • Projekt IGA2 VŠE "Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému"(2012-2013)
 • Projekt IGA2 VŠE "Role zákazníků v českých firmách" (2012-2013)
 • Projekt IGA VŠE "Regulace energetických firem v regionu střední Evropy a možnosti jejího zlepšení" (2011-2012)
 • Komerční výzkumný projekt pro RWE GasNet – Využití benchmarkingu produktivity pro měření výkonnosti regionálních distributorů plynu (2012-2013)

Rozvojové projekty

 •  Účastník rozvojového projektu MŠMT „Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů, 2016 (CRP13+)“

Publikace

Články v recenzovaných časopisech:

Knižní monografie:

 • Machek, O. (2017). Rodinné firmy. Praha: C. H. Beck, 2017.

Knižní monografie – příspěvky:

 • Kubíček, A., & Machek, O. (2017). Father-Daughter Succession in Family Businesses: Current State of Knowledge and Future Research Challenges. In: Ratten, V. et al., Gender and Family Entrepreneurship. New York: Routledge, pp. 207-226.
 • Machek, O., & Hnilica, J. (2014). Specifika síťových odvětví a dopad regulace do výkonnosti firem. In: Kislingerová, E. et al.: Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky. Praha: C. H. Beck, 119-138

Skripta:

 • Scholleová, H., & Machek, O. (2014). Kvantitativní nástroje pro Arts management. Praha: Oeconomica, 2014.
 • Machek, O., Machek, M.. (2013). Essentials of Business Economics: Exercises. Praha: Oeconomica, 2013.

Články ve sbornících z konference:

 • Blažková, I., Dvouletý, O., & Machek, O. (2019). What drives total factor productivity and its growth in post-communist countries? The case of the Czech Food Industry. In: 5th International Scientific Conference on New trends in management and production engineering – regional, cross-border and global perspectives. Brenna, 07. – 08. 06. 2019. Brenna: Akademia WSB.
 • Kubíček, A., & Machek, O. (2019). Status Conflict in Privately-Held Family Firms: Antecedents and Effects. In: IFERA 2019 Conference Proceedings. Bergamo, 17. – 21. 06. 2019. Springfield, IL: International Family Enterprise Research Academy.
 • Kolouchová, D., Machek, O., & Kubíček, A. (2019). Does Gender Matter in the Performance of Family Firms? Evidence from the Czech Republic. In: European Financial Systems 2019: Proceedings of the 16th International Scientific Conference. Brno: 24. – 25. 06. 2019. Brno: Masarykova univerzita.
 • Frollová, N., Smrčka, L., Machek, O., Vranka, M., & Houdek, P. (2019). Vliv situačních a osobnostních faktorů na ochotu platit za bezcenné informace. In: Tělo a mysl“ Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019.
 • Houdek, P., Vranka, M. & Machek, O. (2018). Recognition of Abilities in Random Noise: People Are Willing to Pay for the Illusion of Success. In: Society for Judgment and Decision Making, The 2018 39th Annual Conference. New Orleans, 16.11.2018 – 19.11.2018. 
 • Machek, O., Kubíček, A., & Hnilica, J. (2018). Role of Responsible Ownership and Family in Privately-Held Firms with Multiple Owners. In: IFERA 2018 Conference Proceedings. Zwolle, 03. – 06. 07. 2018. Springfield, IL: International Family Enterprise Research Academy.
 • Machek, O., & Kubíček, A. (2018). Financial Performance of Czech Privately-Held Firms with Multiple Owners. In: European Financial Systems 2018: Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Brno: 25. – 26. 06. 2018. Brno: Masarykova univerzita.
 • Houdek, P., Vranka, M. & Machek, O. (2018). Recognition of Abilities in Random Noise: People Are Willing to Pay for the Illusion of Success. In: The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences. Kobe, 22. – 24.03.2018. Kobe: ACP.
 • Hnilica, J., Machek, O., & Lukeš, M. (2016). Are family firms more stable? Evidence from the Czech Republic. In: Rencontres de St-Gall 2016 – Institutional context and governance of SMEs and family firms: Trends and challenges. St. Gallen, 28.08.2016 – 31.08.2016. St. Gallen : University of St. Gallen, 2016.
 • Starostová, A., & Machek, O. (2016). Corporate Social Responsibility of Czech Family Firms. In: Managing and Modelling of Financial Risks. 8th International Scientific Conference, 5. – 6. 9. 2016. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016, 256-264.
 • Machek, O., Votavová, P. &, Hnilica, J. (2015). Are Czech Family Firms Different from Non-family Firms? In: Financial Management of Firms and Financial Institutions: 10th International Scientific Conference Proceedings. Ostrava, 7.9.-8.9.2015. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015, s. 686-693.
 • Machek, O., Pokorný, T. &, Hnilica, J. (2015). Are Couple-run Companies Financially Different from Family-run Firms? Empirical Evidence from the Czech Republic. In: Proceedings of the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Genoa, 17.9.2015-18.9.2015. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, s. 441-448.
 • Machek, O., & Kolouchová, D., Hnilica, J. (2015). Identifying Family Businesses: The Surname Matching Approach. In: Bulucea, A. (ed.). Recent Advances in Environmental and Earth Sciences and Economics. Zakynthos, 16.7.2015 – 20.7.2015. Montclair, NJ: INASE, 2015, s. 96-100.
 • Machek, O., Hnilica, J., & Kolouchová, D. (2015). The Impact of Family Control on Profitability, Leverage and Liquidity: Evidence from the Czech Manufacturing Industry. In: Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice, 23. – 24. 4. 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 883-892.
 • Machek, O., Smrčka, L., & Strouhal, J. (2015). How to Predict Potential Default of Cultural Organizations? In: Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice, 23. – 24. 4. 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), 893-902.
 • Hnilica, J., Machek, O., & Hanuška, M. (2014).. The Significance and Profile of Large and Medium- Sized Family Businesses in the Czech Republic. In: Managing and Modelling of Financial Risks. 7th International Scientific Conference, 8. – 9. 9. 2014. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014, 256-264.
 • Machek, O., & Scholleová, H. (2014). Výuka elementární matematiky pro posluchače s rozdílnými vstupními znalostmi na oboru Arts management na VŠE. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2014. 13. – 14. 2. 2014, Praha: Univerzita Karlova v Praze.
 • Machek, O., & Hnilica, J.. Do Family Firms Use Less Debt than Other Firms? Empirical Evidence from the Czech Medium and Large Companies. In: Recent Advances in Energy, Environment and Financial Planning. Florence, 22.11.2014 – 24.11.2014. Athény : WSEAS Press, 2014, s. 232–236.
 • Machek, O., & Hnilica, J. (2014). Is Substantial Family Influence a Good Measure of Family Involvement? Evidence from the Czech Republic. Proceedings of 7th Asia-Pacific Business Research Conference, 25 – 26 August 2014, Bayview Hotel, Singapore
 • Machek, O., & Hnilica, J. (2014). Productivity Benchmarking in Incentive Regulation of Public Utilities: Evidence from Czech Gas Utilities and Implications for Post-Communist Countries. In: Breton, J. G. C. et al. (eds.). Latest Trends in Energy, Environment and Development. Salerno, 03.06.2014 – 05.06.2014. Athény : WSEAS Press, 2014, s. 315–320.
 • Machek, O., & Špička, J (2014). Multifactor Productivity, Financial Performance and Economic Value Added of Agriculture in the Czech Republic after the Economic Crisis. In: Latest Trends in Energy, Environment and Development. Salerno, 03.06.2014 – 05.06.2014. Athény : WSEAS Press, 2014, s. 191–19.
 • Špička, J., & Machek, O. (2014). The Regional Efficiency of Specialist Milk Producers in the EU. In: International Scientific-Practical Conference Economics and Management Science & Studies – Innovative Solutions. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2014.
 • Machek, O., & Hnilica, J. (2013). International Experience with Productivity Benchmarking in the Regulation of Public Utilities. Ostrava, 9. – 10. 9. 2013. In: Financial Management of Firms and Financial Institutions: 9th International Scientific Conference Proceedings.
 • Machek, O., Brabec, M., & Hnilica, J. (2013). Measuring Performance Gaps Between Family and Non-Family Businesses: A Meta-Analysis of Existing Evidence. Chocin, Indie, 25.-27. 7. 2013. In: Proceedings of ARC 2013 International Conference on Applied Research in Business, Management, Economics and Finance.
 • Machek, O., & Špička, J. (2013). Estimating Total Factor Productivity of Agricultural Sector Based on Firm-Level Accounting Data . Dubrovnik, 25-27. 6. 2013.  In: 1st International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications (MATREFC '13). Athény: WSEAS press.
 • Machek, M. &, Machek, O. (2013). A Sales Growth Model for Small Enterprises . Dubrovnik, 25-27. 6. 2013.  In: 1st International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications (MATREFC '13). Athény: WSEAS press.
 • Machek, O., Iltis, M., & Hnilica, J. (2012). Měření produktivity síťových odvětví a možnosti aplikace TFP v zemědělství. Praha, 26. 10. 2012. In: Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí. Praha: Oeconomica.
 • Nowak, O., & Machek, O. (2012). Forecasting Price Changes Under TFP Based Incentive Regulation. Zlín, 20-22. 9. 2012.  In: Advances in Economics, Risk Management, Policital and Law Science. Athény: WSEAS press.
 • Machek, O. (2012). Benchmarking Total Factor Productivity in the Regulation of Natural Gas Distribution. Thessaloniki 24-25. 9.2012. In: Infusing Research and Knowledge in South-Eastern Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre, 2012.
 • Machek, M., & Machek, O. (2012). Business Growth Model for SME – Case of Premium Hairdressing Services. Lisbon  9.-12. 8. 2012. In: Proceedings of the 3rd International Academic Conference IISES. Praha: IISES, 2012.
 • Machek, O. (2012). Data Issues in Total Factor Productivity Benchmarking: A Central European Perspective. Oradea 25-26.05.2012. In: Conference Proceedings “European Integration – New Challenges EINCO 2012”, 8th Edition. Oradea : University of Oradea Publishing House, 2012.
 • Machek, O. (2011). Performance-based regulation of energy utilities in Central Europe and Baltic states. Piraeus 27.9.-1.10.2011. In: International Conference on Applied Business and Economic. Piraeus : International Strategic Management Association, 2011.
 • Machek, O. (2011). Monitoring Financial Indicators of Energy Utilities An Example of Central European Energy Distribution Companies. Lyon 30.06.2011. In : Trends in International Business. Lyon, 2011.
 • Machek, O. (2011). Regulatory Benchmarking in Central Europe: Actual Practice and Possibilities of Development for the Energy Sector. Oradea 27-28.05.2011. In: Conference Proceedings “European Integration – New Challenges”, 7th Edition. Oradea : University of Oradea Publishing House, 2011.
 • Machek, O. (2011). Regulatory Benchmarking in Central Europe: Actual Practice and Possibilities of Development for the Energy Sector. Oradea 27-28.05.2011. In: Abstracts Proceedings “European Integration – New Challenges”, 7th edition. Oradea : University of Oradea Publishing House, 2011.
 • Machek, O. (2011). Srovnání energetických regulačních orgánů ve střední Evropě. In: Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011. Nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2011, 227–234.
 • Machek, O. (2010). Metodologické problémy hodnocení efektů regionální politiky EU. Praha Bratislava 29. 04. 2010. In: TAUŠER, Josef, KRAJČÍK, Daniel (ed.). Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. Praha: Oeconomica, 2010, 249–254.
 • Machek, O., & Machek, M. (2010). Global Strategy of L'Oréal Professional Products Division. Praha Lyon 24. 06. 2010. In: Trendy v mezinárodním podnikání. Praha : Oeconomica, 2010, 136–150.

Příspěvky ve sbornících vědeckých prací:

Recenze:

 • Machek, O. (2013). Úpadek firem a etika managementu optikou sedmi smrtelných hříchů. Recenze publikace E. Kislingerové "Sedm smrtelných hříchů podniků. Úpadek a etika managementu", Praha, C.H.Beck, 2013. In: Politická ekonomie, 62(3), 432-424.
 • Machek, O. (2011). Recenze publikace Alfreda E. Kahna „The Economics Of Regulation: Principles And Institutions“. Ekonomika a management, 2011, 5(1).

Články v časopise – nerecenzované:

Články v denním tisku

Kvalifikační práce:

 • Machek, O. (2018). Rodinné podnikání v České republice. Habilitační práce, VŠE v Praze.
 • Machek, O. (2013). Využití benchmarkingu souhrnné produktivity faktorů v cenové regulaci síťových odvětví. Disertační práce, VŠE v Praze.
 • Machek, O. (2011). Analyse de la pertinence du site de l'Université d''économie de Prague. Mémoire du stage, Université Jean-Moulin Lyon III.
 • Machek, O. (2010). Internacionální marketing firmy L'Oréal. Diplomová práce, VŠE v Praze.
 • Machek, O. (2009). Simulátor vnořovacích algoritmů. Diplomová práce, ČVUT v Praze.
 • Machek, O. (2007). Využití MATLABu při výpočtu spolehlivostních parametrů. Bakalářská práce, ČVUT v Praze.

Curriculum vitae

Přehled zaměstnání
2018 – dodnes Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra strategie, docent
2014 – 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, vedoucí Centra vědy a výzkumu
2013 – 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra strategie (dříve katedra podnikové ekonomiky), odborný asistent
2014 – 2018 Central European Business Review, šéfredaktor
2012 – 2014

Central European Business Review, výkonný redaktor

2008 – dodnes

Vysoká škola ekonomická v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb, vývojář IT systémů
2005 – 2007 Skupina aplikované optiky, Katedra fyziky Fakulty stavební ČVUT, vědecko-technické výpočty a programování v MATLABu a C/C++
   
Vzdělání
2018 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská (doc.)
2013 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská (Ph.D.)
2011 Université Jean-Moulin Lyon III (MBA)
2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská (Ing.)
2009 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická (Ing.)
2007 Université de Metz, UFR Mathématiques, informatique, mécanique – půlroční stáž
2007 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická (Bc.)
2004 Gymnázium Botičská
   
Jazyky
Francouzština a angličtina plynně, němčina mírně pokročilý, ruština začátečník
   
Certifikáty apod.
2007 PSC1 (Prévention et securité civique), Thionville
2004 BAFA (Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur), Dijon

Další aktivity

 • Člen Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské (2015-2018, 2018-2021)
 • Člen Centra pro rodinné firmy (FPH VŠE)
 • Redaktor populárně-vědeckých článků (Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze)
 • Člen Jednoty českých matematiků a fyziků – sekce Česká matematická společnost
 • Člen České statistické společnosti
 • Matematické modelování v MATLABu (Skupina aplikované optiky, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
 • Oponentské posudky/vypracování recenzí pro: Technologickou agenturu ČR (TA ČR) – program ALFA, EPSILON, ZÉTA, International Journal of Production Economics, The Annals of the University of Oradea – Economic Sciences, Ekonomika a management, European Academy of Management (EURAM), Ekonomický časopis, Prague Economic Papers, Acta Oeconomica Pragensia.

Kontakt

Ondřej Machek
ondrej.machek@vse.cz

Místnost: RB325

Telefon:

+420 224 098 625

Katedra strategie
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 3
Praha 3