Technické informace

Služba Verze
Operační systém Solaris 10
MySQL 5.6.x
PHP 5.6.x
Apache 2.4.x
PHPMyAdmin 4.4.x

 

Přidělené kvóty: 500MB pro soubory, 50MB pro databázi. (V oprávněných příkladech lze zvýšit)
Hardware: Dell PowerEdge R820, 4x Intel Xeon E5-4650 8C 2,7 GHz, 128GB RAM, 8x300GB SAS disky v RAID1 a RAID5, 1Gb síťová konektivita

 

Nastavení Apache pro PHP5

 

DocumentRoot /var/www/doména_web/doména
php_admin_value open_basedir “/tmp/php:/var/tmp:/var/www/doména_web/private:/var/www/doména_web/doména:/opt/built/lib/amd64/php”
php_admin_value sendmail_path “/usr/lib/sendmail -t -i -fwebservd+doména@vse.cz”


 

Nastavení PHP5

 

disable_functions = shell_exec, exec, system, passthru, proc_close, proc_open, proc_get_status, proc_nice, proc_terminate, dl, popen, pclose, chown, disk_free_space, disk_total_space, diskfreespace, fileinode, max_execution_time, set_time_limit, highlight_file, show_source, chgrp, symlink, phpinfo
max_execution_time = 90
max_input_time = 90
memory_limit = 128M
post_max_size = 110M
include_path= “.:/opt/built/lib/amd64/php:inc:phplib:include”
upload_tmp_dir = /tmp/php
upload_max_filesize = 90M
allow_url_fopen = No
mysql.allow_persistent = On
register_globals= Off

 

Podporovaná rozšíření PHP5

 

 • bz2
 • ctype
 • curl
 • date
 • dba
 • dom
 • ereg
 • exif
 • fileinfo
 • filter
 • gd
 • gettext
 • gmp
 • hash
 • iconv
 • intl
 • json
 • ldap
 • libxml
 • mbstring
 • mcrypt
 • mhash
 • mssql
 • mysql
 • mysqli
 • oci8
 • odbc
 • openssl
 • pcre
 • pdo
 • pdo_mysql
 • pdo_oci
 • pdo_odbc
 • pdo_sqlite
 • phar
 • reflection
 • simplexml
 • soap
 • spl
 • sqlite3
 • tokenizer
 • xml
 • xmlreader
 • xmlrpc
 • xmlwriter
 • xsl
 • Zend OPcache
 • zip
 • zlib

 

Nastavení MySQL

 

Na serveru běží MySQL 5.6.x s výchozí znakovou sadou latin1, ale podporuje všechny dostupné. Je doporučeno zkontrolovat si nastavení svých tabulek/databází, pokud je to pro funkcionalitu třeba. Dále je vhodné uvádět kódování mysql spojení v php skriptech (Podrobnosti viz manuál).

ODBC
Je použito unixODBC s ovladači pro přístup k MySQL a Microsoft SQL Server.

 

Shibboleth
Pro webové aplikace vytvořené s podporou https je možné povolit používání ověřování prostřednictvím služby shibboleth (na vyžádání). Stránky zaměstnanců tuto službu můžou používat okamžitě. Víc informací o této službě najdete na stránkách id.vse.cz.

 

Adresářová struktura
Uživatel má vytvořen domovský adresář dle svého uživatelského jména. Do něj nemůže zapisovat. V tomto adresáři jsou zapisovatelné podadresáře .ssh (pro uložení ssh klíčů), private (zapisovatelný adresář, dostupný přes PHP, ovšem mimo DocumentRoot Apache) a jméno domény (v případě domény) / jméno uživatele (v případě zaměstnance) (tento adresář je nastaven jako DocumentRoot Apache).

disable_functions = shell_exec, exec, system, passthru, proc_close, proc_open, proc_get_status, proc_nice, proc_open, proc_terminate, dl, popen, pclose, chown, disk_free_space, disk_total_space, diskfreespace, fileinode, max_execution_time, set_time_limit, highlight_file, show_source, phpinfo, chgrp, symlink, phpinfo
max_execution_time = 90
max_input_time = 90
memory_limit = 64M (novinka)
post_max_size = 45M (novinka)
;magic_quotes_gpc = On (novinka – odstraněno verzí PHP 5.4)
include_path= “.:/opt/built/lib/amd64/php:inc:phplib:include” (novinka)
upload_tmp_dir = /tmp/php
upload_max_filesize = 40M (novinka)
allow_url_fopen = No
mysql.allow_persistent = On (novinka)
register_globals= Off