English
foto Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
130 67 Praha 3 - Žižkov
nám. W. Churchilla 4
Česká republika

Kancelář : Rajská budova 348 RB
Tel.: +420 224 098 348, +420 224 098 349
Fax: + 420 224 098 649
E-mail: eva.kislingerova@vse.cz


Konzultační hodiny