Ekonomické časové řady - Josef Arlt, Markéta Arltová

Data - Použité časové řady

  Čas. řada Popis Frekvence Kalendář Zdroj
stáhnout zdrojový soubor HDP Sezónně očištěný hrubý domácí produkt ČR, mld. Kč (stálé ceny roku 1995) čtvrtletní I/1994 - IV/2004 ČSÚ + vlastní sez. očištění
stáhnout zdrojový soubor PrMzda Průměrná hrubá (nominální) mzda v ČR čtvrtletní I/1995 - IV/2004 ČSÚ
stáhnout zdrojový soubor NarSvZ Počet živě narozených dětí mimo manželství v ČR čtvrtletní I/1960 - IV/2004 ČSÚ + stat. ročenky
stáhnout zdrojový soubor PocNez Sezonně očištěný počet evidovaných nezaměstnaných v ČR, v tis. osob, k poslednímu dni měsíce měsíční 1/1993 - 5/2005 MPSV + vlastní sez. očištění
stáhnout zdrojový soubor PX50 Index burzy cenných papírů v Praze PX50 denní 7.9.1993 - 20.6.2005 Reuters, Patria
  DLPX50 logaritmus výnosu PX50     vlastní výpočet
stáhnout zdrojový soubor Vyvoz Vývoz ČR, mld. Kč čtvrtletní I/1995 - I/2005 ČSÚ
  Dovoz Dovoz ČR, mld. Kč čtvrtletní I/1995 - I/2005 ČSÚ
stáhnout zdrojový soubor ZiveNar Počet živě narozených dětí v ČR roční 1970 - 2004 ČSÚ
stáhnout zdrojový soubor SP Stavební práce v ČR, mil. Kč měsíční 1/1994 - 12/2003 ČSÚ
stáhnout zdrojový soubor CZKSKK Směnný kurz CZK/SKK denní 2.1.1996 - 15.9.2005 Reuters, Patria
stáhnout zdrojový soubor ZiveNar_m Počet živě narozených dětí v ČR (www.czso.cz) měsíční 1/1960 - 12/2004 ČSÚ
  SA_ZiveNar_m Sezonně očištěný počet živě narozených dětí v ČR     vlastní výpočet
stáhnout zdrojový soubor CZKSKK Směnný kurz CZK/SKK denní 3.1.2000 - 15.9.2005 Reuters, Patria
stáhnout zdrojový soubor 1RPRIBOR Úroková sazba 1RPRIBOR v % čtvrtletní I/1994 - II/2005 ČNB + vlastní výpočet
  M2 Peněžní agregát M2 čtvrtletní I/1994 - II/2005 ČNB + vlastní výpočet
  ISC Index spotřebitelských cen (12/1999 = 100) čtvrtletní I/1994 - II/2005 ČNB + vlastní výpočet
  HDP Hrubý domácí produkt ČR, mld. Kč (stálé ceny roku 1995) čtvrtletní I/1994 - II/2005 ČNB + vlastní výpočet