Ekonomické časové řady - Josef Arlt, Markéta Arltová

Anotace

Kniha se zabývá moderními metodami analýzy jednorozměrných a vícerozměrných ekonomických a finančních časových řad. Objasňuje princip, výstavbu a ověřování lineárních a nelineárních modelů časových řad. Pozornost je věnována problematice stacionárních a nestacionárních časových řad sezónního a nesezónního charakteru. Je zde vysvětlena např. problematika stacionarity, kauzality, exogenity a kointegrace, jsou zde popsány principy konstrukce předpovědí na základě různých typů modelů. Publikace je orientována prakticky, obsahuje řadu příkladů aplikace modelů a metod v českých podmínkách. Je určena zejména studentům ekonomických oborů a pracovníkům ekonomické a finanční praxe.

obálka knihy Ekonomické časové řady - Josef Arlt, Markéta Arltová